Public relations także dla MŚP

Wszyscy wiemy jak ważne są prawidłowe i po prostu dobre relacje międzyludzkie. Tak samo jest w przypadku firm, czy przedsiębiorstw w relacji do otoczenia tj. klientów i innych podmiotów. Dzisiaj przybliżę Wam temat tzw. public relations.

Public relations jest to to świadome, zaplanowane i ciągłe działania, które mają na celu tworzenie i utrzymywanie wzajemnych i korzystnych stosunków między daną organizacją, firmą, przedsiębiorstwem, a jej otoczeniem. Poprzez public relations kształtujemy wizerunek naszego podmiotu, poprzez procesy i działania mające wpływ na jej postrzeganie przez innych.  Często możemy spotkać się także ze skróconą wersją tego pojęcia – po prostu PR – relacje z otoczeniem. Public relations przekłada się na bardzo wymierne korzyści. Dzięki niemu pozyskujemy partnerów biznesowych, jesteśmy obiektem zainteresowań mediów, mamy większe szanse na zyskanie nowych sponsorów, jak również świadomych odbiorców naszych usług, czy towarów.

Mówiąc wprost, public relations to odpowiednia – jeśli chodzi o czas, formę i miejsce – komunikacja danego podmiotu z otoczeniem. W obecnych czasach – dobie mediów – PR odgrywa coraz to większe znaczenie i wywiera coraz większy wpływ na otoczenie.

Do istotnych elementów PR możemy zaliczyć:

– fakt, iż public relations to działalność, której podstawowym celem jest komunikowanie się oraz zarządzanie ową komunikacją,

– PR to działalność systematyczna i zaplanowana, trwająca przez odpowiedni czas,

– public relations ma pomagać utworzeniu w świadomości odbiorców, pozytywnego wizerunku naszej firmy, sklepu, czy innego przedsiębiorstwa.

Bardzo często PR kojarzony jest jedynie ze współpracą z dziennikarzami, a tak naprawdę na wizerunek danego podmiotu nie wpływają jedynie media. Do public relations zaliczamy także inne działania, które mają wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa, a są to m.in.:

·         Media relations, polegające na ciągłym utrzymywaniu kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w prasie, radiu czy telewizji, umieszczane są informacje o dokonaniach i sukcesach naszego podmiotu. Aby jednak, informacje o np. o danym sklepie pojawiały się w mediach, należy korzystać z odpowiednich narzędzi media relations czyli m.in. informacje prasowe, wywiady okolicznościowe w gazecie, relacje telewizyjne z imprez okolicznościowych, czy zaproszenie dziennikarzy na uroczystości.

·         Corporate identity – CI – czyli tworzenie tożsamości organizacji. Na tą grupę składają się działania, których celem jest budowanie oraz utrwalanie określonego obrazu/wizerunku podmiotu wśród jej odbiorców. W działaniach w tej dziedzinie bardzo ważna jest konsekwencja, spójność oraz należyta staranność o szczegóły. Przykładami tworzenia tożsamości firmy jest np. znak graficzny, logo, barwa, czcionka, papier i koperty firmowe, wizytówki, czy pieczątki.

·         Lobbing – choć kojarzy się nam pewnie z tzw. lobbystami, którzy mają swoich „znajomych” posłów w Sejmie – obejmuje różnorodne działania, które zmierzają do rozpropagowania idei ważnych dla przedsiębiorstwa/organizacji, a także uzyskiwania sojuszników dla planowanych przedsięwzięć. Lobbing jest to działanie, mające na celu uzyskanie przychylności mediów, władz i innych zainteresowanych.

·         Tzw. wydawnictwa własne – na które składają się publikacje wydawane przez dany podmiot, związane z jej codzienną działalnością, które informują innych o  stowarzyszeniu lub fundacji. Wydawnictwo ze swojej istoty, powinno być przekaźnikiem jakiegoś określonego komunikatu i przesłania o podmiocie. Przykładami tego są m.in. foldery, plakaty i ulotki, ale także, raport finansowy, czy strona internetowa.

Podsumowując, jakie korzyści daje nam stosowanie public relations? Musimy zapamiętać przede wszystkim, ze PR sprzyja kreowaniu atmosfery społecznej akceptacji naszej firmy, czy sklepu internetowego. Pomaga nam także w uzyskaniu zrozumienia dla prowadzonej przez nas działalności i osiągania celów o charakterze społecznym, poprzez wyjaśnianie i informowanie.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.