Regulamin sklepu internetowego – Dlaczego jest taki ważny?

Zakładając sklep internetowy musimy pamiętać o bardzo ważnej kwestii, jaką jest regulamin. To właśnie on – jak sama nazwa wskazuje – reguluje funkcjonowanie naszego e-sklepu. Właśnie dlatego musimy pamiętać o tym, by przyłożyć się przy jego projektowaniu.

Na każdego właściciela sklepu internetowego ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku nakłada obowiązek posiadania regulaminu sklepu. Regulamin jest to miejsce, gdzie przedsiębiorca ma możliwość wywiązania się z większości informacyjnych obowiązków względem konsumenta. Co do zasady, to sprzedawca musi wykazać fakt poinformowania konsumenta o jego prawach. Może to zrobić np. poprzez wprowadzenie obowiązkowego potwierdzenia zaznajomienia się z regulaminem – na przykład podczas składania zamówienia. Jak widać, regulamin właśnie może być świetnym miejscem na spełnienie obowiązków informacyjnych.

Regulamin pozwala na to, by określić reguły dotyczących wymagań technicznych, umożliwiających użytkownikowi na prawidłowe korzystanie z naszego sklepu. W obecnych czasach sklepy internetowe – obok e-sprzedaży – świadczą również inne usługi, przy których regulamin jest niezbędny np. możliwość założenia konta rabatowego, co wiąże się z określonymi regułami.

Warto zaznaczyć, że regulamin jest dla sprzedawcy polem do uregulowania wszelkich kwestii związanych np. z rękojmią, czy odpowiedzialnością (bądź jej brakiem) w określonych sytuacjach. Należy jednak pamiętać o katalogu tzw. klauzuli niedozwolonych (inaczej abuzywnych). Oczywiście posiadanie takich klauzul w regulaminie jest podstawowym błędem. Bezskuteczne okaże się tłumaczenie, czy było to działanie nieświadome czy nie.

Najwięcej pozwów za zastrzeżone prawem klauzule jest za: wyłączenie odpowiedzialności za dostarczenie towaru na rzecz operatora pocztowego – nie zwalnia to nas z obowiązku odpowiedzialności, jeżeli kurier lub poczta zagubi naszą przesyłkę; określenie sądu rozstrzygającego spory, sądem zgodnym z siedzibą właściciela sklepu – to konsument ma prawo zadecydować, w jakim sądzie chce wnieść powództwo oraz za potrącanie pieniędzy przy zwrocie towaru za jego przesyłkę – jeżeli bowiem klient zwraca towar i płacił podczas zamówienia za przesyłkę towaru, to należy mu zwrócić również i tę kwotę, natomiast zwracany przez niego towar wysyła na swój koszt.

To tylko „góra lodowa” katalogu klauzul abuzywnych, w sumie jest ich kilka tysięcy i co miesiąc zostają wpisane nowe. Stąd też ważne, by regularnie sprawdzać regulamin ze stanem prawnym na dzień dzisiejszy.

Podsumowując, musicie pamiętać, że obowiązek posiadania regulaminu wynika z przepisów prawa oraz jest skutecznym sposobem na spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Brak regulaminu w przypadkach wymaganych prawem oraz niespełnienie obowiązków informacyjnych może spowodować uznanie przez UOKiK takiego działania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy, co z kolei może się wiązać z karą finansową do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Nade wszystko „ignorantia iuris nocet”! (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.